ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση ΣΤ΄ εξαμήνου

Τη Δευτέρα 13.02.2017, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μεγάλη Ισογείου η πρώτη συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του ΤΕΠΑΕ.

Οι φοιτητές/τριές θα χωριστούν σε 2 ομάδες, μονάχα για αυτήν τη συνάντηση, ως εξής:

από Αγγελοπούλου έως Μαυρίδου θα προσέλθουν 10.00-11.30

από Μαυροπάνου έως Ψαχούλια θα προσέλθουν 11.30- 13.00