ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση Στ΄ εξαμήνου, ακροατήρια

Ανακοινώθηκαν τα ακροατήρια για τα μαθήματα που θα πραγματοποιούνται Δευτέρα και Παρασκευή στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΠΑΕ.

Επισυναπτόμενο αρχείο: