ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση Στ΄ εξαμήνου, νηπιαγωγεία

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν τα διαθέσιμα για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Στ εξαμήνου (2016-17) νηπιαγωγεία.

Η ώρα των δηλώσεων των νηπιαγωγείων την Τρίτη 21.02.2017 μέσω e-learning (Δήλωση νηπιαγωγείου πρακτικής άσκησης-Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι) θα ανακοινωθεί στο μάθημα της Δευτέρας 20.02.2017.

Επισυναπτόμενο αρχείο: