ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση Στ΄ εξαμήνου, αποτελέσματα δηλώσεων για νηπιαγωγεία

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα από τη δήλωση νηπιαγωγείων που έγινε εχθές 21.02.2017. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που εμφανίζονται να μην έχουν δηλώσει νηπιαγωγείο να προσέλθουν στο γραφείο έως στη 1.00 μ.μ. το αργότερο.

Αμέσως μετά το πέρας της παραπάνω ώρας η λίστα με ονοματεπώνυμα των φοιτητών/τριών θα αποσταλεί στα νηπιαγωγεία προς ενημέρωσή τους.

Επισυναπτόμενο αρχείο: