ανακοινώσεις

Ώρες συνεργασίας διδακτικού και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού τρέχοντος εξαμήνου

Ανακοινώνονται οι ώρες συνεργασίας του διδακτικού και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος για το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Παρακαλούμε να ελέγχετε το συνημμένο αρχείο για τυχόν αλλαγές στις ώρες συνεργασίας.