ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων ΤΕΠΑΕ από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017

'H αξιολόγηση των μαθημάτων του ΤΕΠΑΕ από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο ξεκινάει την Τετάρτη 10/05/2017 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 04/06/2017. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://qa.auth.gr/ με την συμπλήρωση των δελτίων αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές μετά την είσοδό τους στο σύστημα θα βρίσκουν στην προσωπική τους ιστοσελίδα μόνο τα μαθήματα που μπορούν να αξιολογήσουν. Με την υποβολή τους, οι απαντήσεις των φοιτητών θα υφίστανται αυτόματη επεξεργασία και τα ανώνυμα αποτελέσματα της ανάλυσής τους θα είναι διαθέσιμα στους διδάσκοντες των μαθημάτων. Τονίζεται η ανωνυμία των απαντήσεων και η σπουδαιότητα της αξιολόγησης. Παρακαλείσθε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε τα δελτία αξιολόγησης των μαθημάτων, αλλά και για να γράψετε σχόλια και παρατηρήσεις, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους διδάσκοντες.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.