ανακοινώσεις

ΔΠΜΣ "ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ανακοινώνονται τα ονόματα όσων πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις και θα συνεχίσουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Ετικέτες: