ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΟΡΘΩΣΗ Εξεταστικής Σεπτέμβριου 2017 Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 για το Αναθεωρημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Παρακαλούμε παρακολουθείτε ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.

Από τη γραμματεία ΤΕΠΑΕ