ανακοινώσεις

ΔΠΜΣ "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στο  Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» με τη διαδικασία της συνέντευξης. 

Επισυνάπτεται πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν περάσει  επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις στο κυρίως μάθημα της κατεύθυνσης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής. 

 

Ετικέτες: