ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ αριθ.01 στις 06.9.2017

Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 01 στις 06.9.2017 (ώρα  10:00 π.μ.) της Συνέλευσης του Τμήματος (εδώ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α. ΛΕΝΑΚΑΚΗ.

Επί των ένδεκα (11) μελών του Εκλεκτορικού Σώματος παρευρέθηκαν σήμερα εξ αποστάσεως και διά ζώσης ένδεκα (11) μέλη. Ο κ. Λενακάκης έλαβε ένδεκα (11) θετικές ψήφους. Κατά συνέπεια, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Τέχνη και Αγωγή» στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.