ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ αριθ.02 στις 07.9.2017

Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 02 στις 07.9.2017 (ώρα  10:00 π.μ.) της Συνέλευσης του Τμήματος (εδώ).