ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ αριθ.02 στις 07.9.2017

Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 02 στις 07.9.2017 (ώρα  10:00 π.μ.) της Συνέλευσης του Τμήματος (εδώ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΟΥ ΑΘ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ.

Σε σύνολο ένδεκα (11) εκλεκτόρων, 11 παρόντων και ψηφισάντων, ο κ. Γρηγοριάδης έλαβε (11) θετικές ψήφους. Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Συνεπώς ο κ. Γρηγοριάδης μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία» .