ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ