ανακοινώσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 2017-2018

Προκήρυξη Εκλογών

Α.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή ή Διευθύντριας του Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2018. 

Β.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή ή Διευθύντριας του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2018.

Γ.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή ή Διευθύντριας του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2018.

Ανακήρυξη Υποψηφίων

Α.2 Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Β.2 Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Παιδαγωγικής του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Γ.2 Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας στον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων

Α.3 Εκλογή Διευθύντριας Τομέα Γλώσσας και  Ιστορίας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Β.3 Εκλογή Διευθύντριας Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Γ.3 Εκλογή Διευθύντριας Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ετικέτες: