ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του ΚΔΞΓ για τις εξετάσεις Ελληνικής Γλώσσας (αφορά σε αλλοδαπούς φοιτητές)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ανακοίνωση του ΚΔΞΓ