ανακοινώσεις

νέο: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (τελευταία ενημέρωση: 07.9.2018)

για όσους/ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής –

Lifelong Learning and Leadership in Education-Education Sciences»  

του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικής

 

Μετά την ίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ) «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής – Lifelong Learning and Leadership in Education-Education Sciences»   στο ΤΕΠΑΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ πληροφορούμε όσες και όσους/ες ενδεχομένως ενδιαφέρονται,  τα ακόλουθα:

Άμεσα θα ανακοινωθούν οι προϋποθέσεις εισαγωγής και η διαδικασία εξετάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι άξονες μελέτης (α. Διά Βίου Μάθηση και β. Ηγεσία στην Εκπαίδευση) στους οποίους θα χρειαστεί να προετοιμαστούν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: τέλη Σεπτεμβρίου 2018

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: αρχές Νοεμβρίου 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: τέλη Νοεμβρίου 2018 1ο δεκαήμερο Οκτωβρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19 1ο δεκαήμερο Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δια ζώσης μαθημάτων για το χειμερινό  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2018-2019 (3 μαθήματα το εξάμηνο):

ΤΕΤΑΡΤΗ: Απογευματινές ώρες (ενδεικτικά 16.00-18.30 & 18.30-21.00)

ΠΕΜΠΤΗ:  Απογευματινές ώρες (ενδεικτικά 16.00-18.30 & 18.30-21.00)

Σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις (αναπλήρωση μαθημάτων ή διαλέξεις προσκεκλημένων καθηγητών), ενδεχομένως να πραγματοποιούνται μαθήματα και το Σάββατο.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το Πρόγραμμα Σπουδών, διαμορφώνεται ως εξής, ανά εξάμηνο:

 

Α΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

1

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική

10 ECTS

2

Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης

10 ECTS

3

Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών: Ερευνητικές Προσεγγίσεις

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

4

Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση 

10 ECTS

5

Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

10 ECTS

6

Σχολική βελτίωση, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

7

Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία

10 ECTS

8

Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων Διά Βίου Μάθησης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

10 ECTS

9

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 

Σύνολο ECTS 30

 
για περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
τηλ. 2310995090 (εσωτ.2.1 και 2.3)

 

Ετικέτες: