Αισθητική αγωγή και παιδεία

Τρέχουσα έρευνα:
 1. Researching young children's spontaneous music-making
 2. Engaging with children in the creative act of composing and improvising music
 3. Music Improvisation as communicative dialogue
Τρέχουσα έρευνα:

 

 • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
 • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
 • Θέατρο για παιδιά
 • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
 • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
 • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
 • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
 • Παιχνίδι και Παιδί
Τρέχουσα έρευνα:

 

Βασικό ερευνητικό πεδίο: η Μουσειακή Εκπαίδευση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Μουσεία, μνημεία και χώρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, έργα τέχνης, ο υλικός πολιτισμός εξετάζονται ως αντικείμενο  της  σχολικής εκπαίδευσης. Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη των όρων, θεωρητικών και μεθοδολογικών, σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να οργανωθούν εφαρμογές στο αντικείμενο αυτό κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών και τις συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού σχολείου. Αποτέλεσμα της έρευνας είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσεων, που πραγματοποιούνται τόσο στους χώρους πολιτιστικής αναφοράς όσο και στο σχολικό περιβάλλον.

Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Η κίνηση ως μέσο διαθεματικών προσεγγίσεων
 2. Κινητικά δραστήριος τρόπος ζωής – στάση μελλοντικών παιδαγωγών
 3. Ο χορός και το κινητικό παιχνίδι ως μέσα εξωλεκτικής επικοινωνίας
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Έρευνα ελληνικών μνημείων σε περιοχές εκτός ελλαδικού χώρου: στην πόλη Άκρα στο Ισραήλ
 2. Εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτισμού σε μουσεία, πολιτισμικούς φορείς και στο Διαδίκτυο
 3. Τα τείχη της Θεσσαλονίκης
 4. Έρευνα διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα δημιουργικότητας του παιδιού
Τρέχουσα έρευνα:

1. Αξιολόγηση διετούς προγράμματος /Curricullum ¨Φίλοι Μουσικόφιλοι" για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας σε Νηπιαγωγεία, Παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλισης, μετά από πολυετή εφαρμογή.
2. Διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση
3. Μουσικοπαιδαγωγική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
4. Παραγωγή μουσικοπαιδαγωγικού υλικού
5. Δημιουργικές καλλιτεχνικές εφαρμογές με σύζευξη τεχνών στην εκπαίδευση