Δημιουργικότητα

Τρέχουσα έρευνα:
 1. Engaging with children in the activity of creative music making
 2. Music Improvisation as communicative dialogue
 3. The relationship between music and image and the receiver of preschool age
Τρέχουσα έρευνα:

 

 • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
 • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
 • Θέατρο για παιδιά
 • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
 • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
 • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
 • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
 • Παιχνίδι και Παιδί
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση - Κοινωνικές σχέσεις παιδαγωγού-μαθητή / Teacher-child interactions
 2. Ποιότητα προσχολικών περιβαλλόντων / Quality of early childhood education environments
 3. Επαγγελματική ανάπτυξη νηπιαγωγών / Professional development of early educators
 4. Μαθησιακά Περιβάλλοντα / Learning environments (Home & School)
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Έρευνα ελληνικών μνημείων σε περιοχές εκτός ελλαδικού χώρου: στην πόλη Άκρα στο Ισραήλ
 2. Εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτισμού σε μουσεία, πολιτισμικούς φορείς και στο Διαδίκτυο
 3. Τα τείχη της Θεσσαλονίκης
 4. Έρευνα διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα δημιουργικότητας του παιδιού