Διαπολιτισμική-Αντιρατσιστική εκπαίδευση

Τρέχουσα έρευνα:

1)  Διατήρηση και χρήση των μεταναστευτικών γλωσσών στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνόφωνης διασποράς. 

2) Διγλωσσία και εκπαίδευση (με έμφαση στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου) 

3) Θέματα διαγλωσσικότητας και εκπαιδευτικές εφαρμογές

4) Διαπολιτισμική εκπαίδευση

5) Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Τρέχουσα έρευνα:
  1. Εξωτερική Πολιτική και Μειονοτική Εκπαίδευση
  2. Εθνικές και Θρησκευτικές Γιορτές  στο Νηπιαγωγείο
  3. Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη
  4. Ιστορία Μειονοτικών Ομάδων.