ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Έρευνα βασισμένη στη σχολική ιστοριογραφία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1830-1974).

 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
Επιστημονικά πεδία:
Έρευνα λέξεις κλειδιά:
 
Σπουδές
  1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1973).
  2. Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ανωτάτων Διεθνών Σπουδών της Γενεύης (1973-1975).
  3. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (1975).
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Νεότερος Ελληνισμός – Η Επώδυνη Πορεία προς την Απελευθέρωση (1774-1833), Θεσσαλονίκη 2010, εκδ. Σταμούλη.

Ο Πολιτισμικός Χάρτης των Βαλκανικών Ορίων του Ελληνισμού. Η Ιστορική Διάρκεια έναντι της ιστορικής συνύπαρξης, Θεσσαλονίκη 2016,εκδ. Σταμούλη.