ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα νήπια

Εκφοβισμός και βία στο νηπιαγωγείο
 

 
 
Σπουδές

Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης (Teachers College – Columbia University) Mάιος 1989

Doctor of Education (Διδακτορικό) Ειδίκευση στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (early childhood education)

Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης (Teachers College – Columbia University) Mάιος 1986

Master of Education (Μάστερ) Ειδίκευση στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (early childhood education)

Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston University) Μάιος 1985

Master of Education (Μάστερ) Ειδίκευση στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (elementary education)

Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston University) Μάιος 1984

Bachelor of Science (Μπάτσελορ) με διάκριση (cum laude) Ειδίκευση στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (early childhood education).

Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών Ιούνιος 1982

Πτυχίο, βαθμός «Άριστα».

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Με έμφαση στην προσχολική (σε συνεργασία με την Ε. Γουργιώτου). Αθήνα: Gutenberg, 2008.

To oλοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003 και Αθήνα: Πεδίο, 2011.

Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Πεδίο, 2011.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

« Η υποχρεωτικότητα στο ελληνικό νηπιαγωγείο», στο Δ. Κακανά και Γ. Σιμούλη (Επιμ.) (2008) Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές (60-70). Αθήνα: Επίκεντρο.

«Ο εκφοβισμός στο σχολείο ως κοινωνικό φαινόμενο» στο Κ. Μπίκος & Ε. Ταρατόρη (επιμέλεια) (2015): Μελετήματα και ερωτήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη, σελ. 487-499.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Απόψεις νηπιαγωγών για την εφαρμογή του Οδηγού Νηπιαγωγών». Σύγχρονη Εκπαίδευση 2008 153, 165-180.

«Απόψεις νηπιαγωγών για την αξιολόγηση των νηπίων γενικότερα και το φάκελο αξιολόγησης ειδικότερα»   (σε συνεργασία με τις Μ. Ζωγράφου-Τσαντάκη και Ε. Στεφανή).   Σύγχρονη Εκπαίδευση 158, 2009, 139-154.

«Απόψεις νηπιαγωγών για την υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο» (σε συνεργασία με τις Μ. Βλάχου και Ε. Τσάμου).   Σύγχρονη Εκπαίδευση 160, 2010, 54-77.

«Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους νέους της χώρας μας: Μία μελέτη περίπτωσης φοιτητών του Α.Π.Θ.» Σύγχρονη Εκπαίδευση 169, 2012, 83-97.

«Απόψεις παιδιών για την οικονομική κρίση: Μία μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα.» Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση (Preschool and School Education) 1, 2013, 108-129.

«Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και την μείωση της». Έρευνα στην Εκπαίδευση 3, 2015, 97-125.

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Preschool education in Greece» (Η προσχολική εκπαίδευη στην Ελλάδα). Eντεταλμένη αναφορά για το Ινστιτούτο Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Έρευνας του Μονάχου (Commisioned Report for the State Institut of Early Childhood Research ή IFP Munich) 2009,  http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/informationenseepro-english.html.

«Examining compulsory kindergarten attendance in Greece” (Εξετάζοντας την υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα). Canadian Children, 2010, 35(1), 4-10.

«Greek kindergarten teachers’ and parents’ views about changes in play since their own childhood” (Απόψεις Ελλήνων νηπιαγωγών καιγονέων για τις αλλαγές στο παιχνίδι από την παιδική τους ηλικία μέχρι σήμερα) (σε συνεργασία με την Χ. Ρίζου). European Early Childhood Education Research Journal  20(1).

Greece- ECEC Workforce Profile (Ελλάδα- Το προφίλ των παιδαγωγών προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης)” In Workforce Profiles in Systems of Early Childhood Education and Care in Europe, edited by P. Oberhuemer and I. Schreyer. 2017

www.seepro.eu/English/Country_Reports.htm, and

Fruhpadagogisches PersonalLanderbericht Griechenland (Ελλάδα- Το προφίλ των παιδαγωγών προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης) “. In Per-sonalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Europa, herausgegeben von I. Schreyer und P. Oberhuemer 2017 www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm

Επιπλέον συμμετοχή στα παρακάτω:

Schreyer, I. and P. Oberhuemer. “Greece – Key Contextual Data” (Ελλάδα: Γενικά στοιχεία). In Workforce Profiles in Systems of Early Childhood Education and Care in Europe, edited by P. Oberhuemer and I. Schreyer. 2017  www.seepro.eu\Country_Reports and

Schreyer, I. und P. Oberhuemer. 2017. “Griechenland - Kontextuelle Schlusseldatan (Ελλάδα: Γενικά στοιχεία).“ In Personalprofile in Systemen der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Europa, herausgegeben von I. Schreyer und P. Oberhuemer. 2017 www.seepro.eu/Deutsch/Laenderberichte.htm

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

«Τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία». Πρακτικά του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της OMEP,  Σύρος 2009,  388-400. 

 «Ο εκφοβισμός ανάμεσα σε μαθητές νηπιαγωγείου: Μία μελέτη περίπτωσης» (σε συνεργασία με τη Μ. Ζωγράφου-Τσαντάκη) Γρόσδος, Σ. κ.ά. Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 2016, 98-106.