ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 1. Εξωτερική Πολιτική και Μειονοτική Εκπαίδευση
 2. Εθνικές και Θρησκευτικές Γιορτές  στο Νηπιαγωγείο
 3. Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη
 4. Ιστορία Μειονοτικών Ομάδων.
 
 
Σπουδές

1978-84 Γυμνασιακές και Λυκειακές Σπουδές στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

1984 - 89 Σπουδές στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. Βαθμός Πτυχίου: «Λίαν Καλώς».

1989-91 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Νομικού Τμήματος του Α.Π.Θ. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος: «Άριστα».

1994 Διδάκτορας της Νεοελληνικής Ιστορίας του Π.Τ. Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ.

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 1. «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Μειονοτικής Εκπαίδευσης- Το περιεχόμενο των Παιδαγωγικών Συνεδρίων των δασκάλων της Ελληνικής Γλώσσας», Πρακτικά Συνεδρίου “Eκπαίδευση &Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις, Πεδίο , Αθήνα 2011, σ.928-938.
 2.  Πεντέρη, Ε., Πετρογιάννης, Κ., & Τσιούμης, Κ. (2009). “The hypothesis of “cultural discontinuity” in the Greek primary education: An example of teachers and Roma mothers’ ideas and expectations about 1st grade students’ competencies”,  Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi”, Athens, June 22-26. Πρακτικά σε CD ISBN
 3. Η ελληνομάθεια των μειονοτικών δασκάλων: Όψεις διαχείρισης 1964-1967»,  Πρακτικά Λ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2010, σ.391-406.
 4. Κ.Τσιούμης, Έφη Πεντέρη “Responsive classroom management in a multicultural school context”, Synergies 2/2010, s169-176.
 5. Κ.Τσιούμης «Η διαχείριση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα μουσουλμανικά σχολεία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και το ζήτημα της εκπαίδευσης των δασκάλων της ελληνικής γλώσσας», Πρακτικά ΛΑ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2011, σ.275-288.
 6. Κ.Τσιούμης «Η διαχείριση της μειονοτικής ταυτότητας στον ελληνικό χώρο και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής: Η περίπτωση των μουσουλμάνων της Θράκης 1923-1974», Πρακτικά Δ΄Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα 2010, ΕΕΝΣ, Αθήνα 2011, σ.587-602.
 7. Κ.Τσιούμης ,«Εκπαιδευτική Πολιτική για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα», σε Δ.Συρρή (επιμ.), Συμβιώνοντας με τη μετανάστευση, Ιανός, Θεσσαλονίκη 2011, σ.88-97.
 8. Ιφ.Βαμβακίδου, Γ.Σταυριανός, Π.Ελευθερίου, Λ.Παπουτζής, Κ.Τσιούμης), “Digital History and Communication, Arts Craftsmen of Wood Carved WorksQThe Case of Pomaks in Greek Thrace, International Congress on Visual Culture New Approaches in Communication, Art and Design, Πρακτικά Στο Διαδίκτυο .
 9. Ανδρέας Καρακίτσιος , Ελένη Καρασαββίδου, Κ.Τσιούμης “An Approach to the Self Image of Greeks and Albanians through children’s Literature. Synergies 3/2012
 10. Λεπτές Ισορροπίες. Μειονοτικά Ζητήματα και Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Εκδ.Οίκος Αντ.Σταμούλη 2010., 195 σελίδες8.47.  Ene C., Vamvakidou I.,  Kyridis A., Tsioumis K. (2013). Students in the Pedagogic Faculty of the University of Western Macedonia and in the Faculty of Education of the University of Bitola, Describe the Borders. International Conference. Education Across Borders. Menon: Journal of Educational Research Florina.

  8.48. Vamvakidou I., Stavrianos G., Golia P. (2013). L’ historiographie du quotidian. Menon: Journal of Educational Research Florina.
  8.49. Ene C., Vamvakidou I.,  Kyridis A., Tsioumis K. (2013 Teaching the holocaust in the secondary school through an ethical dilemma.  An. Interdisciplinary approach for making students aware of the rise of the neo-nazizm in Greece as a consequence of the economic crisis. 1st International Conference on Reimagining Schooling. University of Macedonia. Thessaloniki.
      
  8.51.Vamvakidou I. & Papoutzis L., Kyridis A., Christodoulou A. & Tsioumis K., (2013). New political scenery for the Greek elections campaign: The uprising of social values. 15th Annual CiCe Network Conference, Identities and citizenship education: Controversy, crisis and challenges. University of Lisbon, Portugal, pp. 14.