ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Τρέχουσα έρευνα:

 1. Η δυναμική της παιδικής λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης
 2. Μεταφράσεις/διασκευές της παιδικής λογοτεχνίας
 3. Ιστορία και θεωρία της παιδικής λογοτεχνίας
 4. Εκδόσεις για παιδιά και ιδεολογική/πολιτισμική πολιτική
 5. Ιστορία (εξέλιξη, χρήση/ρόλος, μορφή/είδος) του χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία
 
 
Σπουδές
 • 2003    Διδακτορικό στη Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και  Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1987    Πτυχίο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
   
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων (ενδεικτικές):

 1. Γαβριηλίδου, Σ. (2013). "Το σώμα ως πηγή χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία". Διακείμενα, 15 109-119 (ετήσια ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ.), http:/ /dia-keimena.frl.auth.gr/images/stories/intertextes-15.pdf   
 2. Gavriilidis, S. (2013). "Crossover Picturebooks and Intergenerational Communication". In Margiotta, U. Raffanghelli, J., Saulescu, E., and Icleanu, R. (Eds.), Transforming the educational relationship: intergenerational and family learning for the lifelong learning society (Proceedings). Romania: Editura Plm: 87-99.
 3. Γαβριηλίδου, Σ. (2012). “Στον κόσμο του Ντίσνεϊ: πολιτισμικές εικόνες στις έντυπες διασκευές της εταιρείας Ντίσνεϊ”, στο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος & Δανάη Σουλιώτη (επιμ.) Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, Βιβλιολογείον, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 55-75.
 4. Gavriilidis, S. (2011). “Narrazioni interculturali nel nostro mondo multiculturale”, Synergies. Sud-Est européen, 3: 161-170,  http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/SE_europeen3/SUEurope3.html
 5. Γαβριηλδίου, Σ. (2011). “Μεταφράσεις-διασκευές στην ελληνική παιδική λογοτεχνία”, στο Δέσποινα Δαμιανού, Σούλα Οικονομίδου (επιμ.). Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά, Αθήνα, Παπαδόπουλος: 35-53.
 6. Γαβριηλίδου, Σ. (2011). “Ξανα-διαβάζοντας τις Περιπέτειες του Πινόκιο“, Keimena, 12, http://keimena.ece.uth.gr/t12/12_gavrihlidou.pdf
 7. Γαβιηλίδου, Σ. (2011). “Περιθωριακοί χαρακτήρες της παιδικής λογοτεχνίας” στο Μένη Κανατσούλη, Δημήτρης Πολίτης (επιμ.) Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία, Πατάκης: 291-316.
 8. Γαβριηλίδου, Σ. (2010). “Τιτλοφόρηση και χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία“, Δια-Κείμενα, 12: 39-48 (ετήσια ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ.),  http://dia-keimena.frl.auth.gr/site/images/stories/intertextes-12.pdf
 9. Gavriilidis, S. (2010). “Talking about children’s literature intercultural character”. In We speak the same culture, (Gongress Proceedings, International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language), Ankara, Gazi University: 279-288.

Βιβλία:

 1. Gavriilidis-Spiridis, S. (2004). Pinocchio in Grecia ("Prologo" di Daniela Marcheschi). Roma-Pescia, Armando Editore - Fondazione Nazionale "Carlo Collodi".
 2. Γαβριηλίδου, Σ. (2008). Το δύσκολο επάγγελμα του κλασικού ήρωα. Θεσσαλονίκη, University Studio Press.
 3. Γαβριηλίδου, Σ. (2013). Φλυαρία και Λακωνικότητα στους τίτλους των βιβλίων για παιδιά. Ιστορικές διαδρομές στην παιδική λογοτεχνία μέσα από την ανάγνωσή των τίτλων της. Θεσσαλονίκη, Ζυγός.