ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

  1. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση - Κοινωνικές σχέσεις παιδαγωγού-μαθητή / Teacher-child interactions
  2. Ποιότητα προσχολικών περιβαλλόντων / Quality of early childhood education environments
  3. Επαγγελματική ανάπτυξη νηπιαγωγών / Professional development of early educators
  4. Μαθησιακά Περιβάλλοντα / Learning environments (Home & School)
 
 
Σπουδές

2000-2005 : Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1996-1999 : Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

1992-1996 : Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

SELECTED PUBLICATIONS

Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Professional Development and Quality in Early Childhood Education. (145 pages). London: Palgrave Macmilan. ISBN: 978-3-319-64211-6 [BOOK]

Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Introduction to the volume. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.).  Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, (pp. 1-6). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6 [Book chapter]

Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., & Zachopoulou, E. (2018). Applying Exploratory Structural Equation Modeling to Examine the Student-Teacher Relationship Scale in a Representative Greek Sample. Frontiers in Psychology, 9/733. Doi: 10.3389/fpsyg.2018.00733  [Impact factor: 2,323]

Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018). Early Childhood Education and Care Today: Impact, Policies, Quality. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.).  Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, (pp. 7-28). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6 [Book chapter]

Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2018). Self-evaluation as a means to improve practice: An alternative approach for the professional development of early childhood educators. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, (pp. 116-125) Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6 [Book chapter]

Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2018).Professional development and impact of the Early Change Project: Reflections from the Greek Example. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.).  Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, (pp. 105-114). Palgrave Macmillan,.ISBN: 978-3-319-64211-6

Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. (2018). Early Change: Description of a Project for Continuing Professional Development. In A. Gregoriadis, V. Grammatikopoulos, E. Zachopoulou (Eds.). Professional Development and Quality in Early Childhood Education: Comparative European Perspectives, (pp. 59-82). Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64211-6

Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Theodorakis, N., & Evaggelinou, Ch. (2017). Teachers’ self-efficacy and its association with their quality of relationships with pre and early adolescents: A hierarchical linear modelling approach. Education 3-13. Published online: 08 Nov 2017,  DOI: 10.1080/03004279.2017.1399153

Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. (2017). Evaluating the Student-Teacher Relationship Scale in the Greek educational setting: An item-parceling perspective. Research Papers in Education, DOI: 10.1080/02671522.2017.1353675 [Impact factor: 1.033]

Koivula, M., Gregoriadis, A., Rautamies, E., & Grammatikopoulos, V. (2017). Finnish and Greek early childhood teachers’ perspectives and practices in supporting children’s autonomy. Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2017.1359583

Ourda, D., Gregoriadis, A., Mouratidou, K., Grouios, G., & Tsorbatzoudis, H. (2017). A motor creativity intervention in the Greek early childhood education settings: Effects on beliefs about health. Journal of Early Childhood Education Research, 6(1), 22-42.

Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., & Zachopoulou, E. (2017). Evaluating quality in early childhood education in relation with children outcomes in Greek context. Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2017.1289192

Gregoriadis, A., Papandreou, M., & Birbili, M. (2016). Continuing professional development in the Greek early childhood education system. Early Years. doi:10.1080/09575146.2016.1265486

Hatzigianni, M.,  Gregoriadis, A., Fleer, M. (2016). Computer use at schools and associations with social-emotional outcomes - a holistic approach. Findings from the Longitudinal Study of Australian Children. Computers & Education, 95, 134-150. (Impact factor 3.22).

Glueer, M., & Gregoriadis, A. (2016). Quality of teacher-child relationship and preschoolers' prosocial behavior in German kindergartents. Education 3-13, DOI: 10.1080/03004279.2016.1140802

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ., Παπανδρέου, Μ. (2016α). Η συνέντευξη ως εργαλείο γνωριμίας με τα παιδιά. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη, Β. Τσάφος (επίμ.). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται, (σσ. 176-205). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1796-7 [αλφαβητική παράθεση]

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ., Παπανδρέου, Μ. (2016β). Οι συνεντεύξεις εκπαιδευτικού-γονέων. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη, Β. Τσάφος (επίμ.). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται, (σσ. 207-222). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1796-7 [αλφαβητική παράθεση]

Papadopoulou, E., & Gregoriadis, A. (2016). Young children’s perceptions of the quality of teacher-child interactions and school engagement in Greek kindergartens. Journal of Early Childhood Research, 1-13. doi: 10.1177/1476718X16656212

Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Grammatikopoulos, V., & Kouli, O. (2016): Comparing quality of childcare and kindergarten centres: the need for a strong and equal partnership in the Greek early childhood education system, Early Child Development and Care, 186(7), 1142-1151. DOI: 10.1080/03004430.2015.1077820

Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2015). Evaluation of early childhood education environments and professional development: Current practices and implications. In: O. N. Saracho (Ed.). Contemporary perspectives on research in testing and evaluation in early childhood education, (Part III, pp. 153-172). Maryland: Information Age Publishing.

Kouli, O., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E. (2015). Measuring the quality of Movement-Play Scale in Greek early childhood education settings. Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, PANR e-ISSN: 2421-78243

Gregoriadis, A., Zachopoulou, E., Grammatikopoulos, V., Liukkonen, J., Leal, T., Gamelas A. M., et al. (2014). Good practices in early childhood education: Looking at early educators’ perspectives in six European countries (222 pages). Thessaloniki: Christodoulidi Publishers. ISBN 978-960-8183-88-9  [BOOK]

Grammatikopoulos, V., Linardakis, M., Gregoriadis, A., & Oikonomidis, V. (2014). Assessing the Students' Evaluations of Educational Quality (SEEQ) questionnaire in Greek higher education. Higher Education. DOI: 10.1007/s10734-014-9837-7.  (Impact factor 1.151).

Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V. (2014). Teacher-child relationship quality in early childhood education: The importance of relationship patterns. Early Child Development and Care, 184 (3), 386-402.

Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Tsigilis, N., Zachopoulou, E. (2014). Parental conceptions of quality in Greek early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 22 (1), 134-148.  (Impact factor 0.485).

Gregoriadis, A. (2014). Adolescent's digital practices and problems in parents-adolescents communication. In: A. Kyridis (ed.). Vulnerable social groups and life-long learning, pp. 356-373. Athens: Gutenberg. ISBN 978-960-01-1652-6 [in Greek].

Konstantinidou, E., Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., & Michalopoulou, M. (2014). Primary physical education perspective on creativity: the nature of creativity and creativity fostering classroom environment. Early Child Development and Care, 184 (5), 766-782.

Chatzipanteli, A., Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A. (2014). Development and evaluation of metacognition in early childhood education. Early Child Development and Care, 184  (8), 1223–1232.

Gregoriadis, A., Grammatikopoulos, V., Zachopoulou, E. (2013). Evaluating preschoolers' social skills: The impact of a physical education program from the parents' perspectives. International Journal of Humanities and Social Science, 3 (10), 40-51.

Grammatikopoulos, V., Tsigilis, N., Gregoriadis, A., Bikos, K. (2013). Evaluating an induction training program for Greek teachers using an adjusted level model approach. Studies in Educational Evaluation, 39,  225-231. (Impact factor 1.029).

Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., & Zachopoulou, E. (2013). Evaluating an early childhood educators’ training in six European countries. International Journal for Innovation and Quality in Learning, 1 (2), 15-21.

Papandreou, M., Gregoriadis, A., Birbili, M. (2013). Pre service teachers evaluate a model for exploring children's initial ideas during their practicum. In (S. Avgitidou, & A. Androusou (Eds.). The practicum in the teachers' initial training: research approaches (pp. 39-68). Athens: National Kapodistrian University and National Practicum Network. ISBN: 978-618-80640-1-0 [in Greek]

Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Improving Children's Attitudes and Awareness Toward a Healthy Lifestyle in Early Childhood: A Five-European Country Intervention Program", In: John, A. Sutterby (ed.). Early Education in a Global Context (Advances in Early Education and Day Care, vol. 16, pp. 109-126). Emerald Group Publishing Limited.

Grammatikopoulos, V., Gregoriadis, A., Zachopoulou, E. (2012). Acknowledging the role of motor domain in creativity in early childhood education. In: O. N. Saracho (Ed.). Contemporary Perspectives on Research in Creativity in Early Childhood Education, (pp. 159-176). Information Age Publishing.

Bikos, K., & Gregoriadis, A. (2012). Moral judgments of sociometrically neglected children concerning their bullying experiences in the first grade. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (9), 23-33.

Gregoriadis, A., Zachopoulou, E., & Konstantinidou, E. (2011). Early childhood educators' perceptions of creativity in education. In: Conference Proceedings of OMEP European Regional Conference, "Perspectives of Creativity and Learning in Early Childhood", pp. 120-128. OMEP 2011, Cyprus. Retrieved from http://www.omep.gr/synedria.htm

Γρηγοριάδης, Α., & Γραμματικόπουλος, Β. (2011). Η αξιολόγηση της συνεργατικής διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 51, 25-41.

Γρηγοριάδης, Α. (2011). Καταγραφή και ανάλυση της εμπειρίας νηπιαγωγών από τον πρώτο χρόνο διορισμού τους. Στο: Β. Δ. Οικονομίδης (Επιμ.). «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις», (σσ. 255-266). Αθήνα: Πεδίο.

Gregoriadis, A., & Birbili, M. (2009). «Exploring the role of student-teacher supervisors in Greek higher education: learning from the insiders”. In: Conference Proceedings “Current Issues in Preschool Education in Europe”της ΟΜΕΡ, European Regional Meeting and Conference, Syros, 28-29 April, 149-164.

Gregoriadis, A., & Tsigilis, N. (2008). «Applicability of the Student-Teacher Relationship Scale (STRS) in the Greek educational setting». Journal of Psychoeducational Assessment, 26 (2), σσ. 108-120,  2008. [Impact factor 0,525].

Tsigilis, N., & Gregoriadis, A. (2008). «Measuring teacher-child relationships in Greek kindergarten settings: A validity study of the short form of the Student-Teacher Relationship Scale. Early Education and Development, 19 (5), 816-835.

Tsigilis, N., Tsioumis, K., & Gregoriadis, A. (2007). «Applicability of the planned behavior theory to early childhood teachers’ attitudes toward teaching culturally diverse classes.  The role of self-identity». Psychological Reports, 100, 1123-1128.

Gregoriadis, A. (2007). Sociometry. In P. Xochelis (Ed.): Pedagogical Dictionary, pp. 387-389. Thessaloniki: Kyriakidis. [in Greek]

Tsigilis, N., Tsioumis, K., & Gregoriadis, A. (2006). «Prospective Early Childhood Educators’ Attitudes Toward Teaching Multicultural Classes: A Planned Behavior Theory Perspective». Journal of Early Childhood Teacher Education, 27, 1-9.