ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
 • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
 • Θέατρο για παιδιά
 • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
 • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
 • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
 • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
 • Παιχνίδι και Παιδί
 
 
Σπουδές

 

Προπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στην ομώνυμη Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνιολογία, Πολιτισμικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ψυχολογίας και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Έσσεν Γερμανίας.

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιχνίδι, το Θέατρο και Παιδαγωγική στη Σχολή Παραστατικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Βερολίνου και διδακτορικό στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 1. Felekidou, K., & Lenakakis, A. (2018). Play and inclusive education: Greek teachers’ attitudes. European Journal of Special Education Research, 3(3), 129-163. doi:10.5281/zenodo.1243040
 2. Λενακάκης, Α., & Χρίστου, Α. (2017). Η συμβολή της persona doll στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης. Στο Κ. Σαραφίδου (Επιμ.), Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στη διαχείριση της σχολικής τάξης (σσ. 475-487). Δράμα: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας
 3. Kompiadou, E., Lenakakis, A., & Tsokalidou, R. (2017). Diadrasis: An interactive project on language teaching to immigrant families in a Greek school. In J. Crutchfield & M. Schewe (Eds.), Going performative in intercultural education. International contexts, theoretical perspectives and models of practice (pp. 41-58). Bristol & Blue Ridge Summit: Multilingual Matters.
 4. Lenakakis, A., & Koltsida, M. (2017). Disabled and non-disabled actors working in partnership for a theatrical performance: A research on theatrical partnerships as enablers of social and behavioural skills for persons with disabilities. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 22(2).  http://dx.doi.org/10.1080/13569783.2017.1286975
 5. Lenakakis, A. et al. (2017). Puppet theatre and Diversity: Α research conducted with elementary school students / Lutkarsko pozoriste I ranznolikost: Istrazivanje sprovedeno s ucenicima osnovne skole. In S. Jelusic & M. Radonjic (Eds.), Theatre for children – Artistic phenomenon. A collection of papers / Pozoriste za decu – Umetnicki fenomen. Zbornik radova (pp. 43-67). Subotica, Serbia: International Festival of Children’s Theatres
 6. Giotaki, M., & Lenakakis, A. (2016). Theatre pedagogy as an area of negotiating and understanding complex concepts by kindergartners in times of crisis: an intervention-based research study. Preschool & Primary Education, 4(2), 323-334. http://dx.doi.org/10.12681/ppej.8837
 7. Λενακάκης, Α., Βασαρμίδου, Δ., & Σπαντιδάκης, Γ. (2016). Ο ρόλος και η σημασία της θεατροπαιδαγωγικής στη δημιουργία περιβαλλόντων κοινωνικο-πολιτισμικής και γνωστικής μαθητείας για την παραγωγή γραπτού λόγου. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης, & Κ. Βακαλόπουλος (Επιμ.), Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσ(ολογ)ικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις (σσ. 529-551). Αθήνα: Gutenberg.
 8. Λενακάκης, Α. (2016). Παιχνίδι και παιδαγωγός. Στο Ρ. Μαρτίδου (Επιμ.), Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (σσ. 30-38).  Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.
 9. Λενακάκης, Α., & Τσολάκη, Ι. (2016). Κουκλοθέατρο και φυσικές επιστήμες. Στο Σ. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Τέχνη και πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας (σσ. 91-103). Αθήνα: ΘΑΛΗΣ-ΕΚΠΑ.
 10. Lenakakis, A. (2015). Unbekannte Lebenswelten. Milaronia, ein Zentrum der Kultur, der Künste und des Schaffens im Dorf und in der Natur. In H.-W. Nickel (Hg.), Spiel-Theater-Medien in Kindheitspädagogik und sozialer Arbeit (pp. 50-57). Berlin u.a.: Schibri.
 11. Λενακάκης, Α. (2015). Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα. Στο Κ. Μπίκος & Ε. Ταρατόρη (Επιμ.), Μελετήματα και ερωτήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου (σσ. 347-364). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 12. Αραμπατζόγλου, Φ., Γεωργόπουλος, Α., Λενακάκης, Α., & Μπακιρτζής, Κ. (2015). Το θέατρο του καταπιεσμένου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εκπαίδευση & Θέατρο, 16, 124-131.
 13. Λενακάκης, Α., & Λουλά, Μ. (2015). Κουκλοθέατρο και επικοινωνία. Μια ερευνητική προσέγγιση για τον ρόλο της θεατρικής κούκλας στην προώθηση της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας. Στο Σ. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Θέατρο και θεατρικές τεχνικές στην αγωγή και την εκπαίδευση. 2ο Forum Νέων Επιστημόνων (σσ. 357-373). Αθήνα: Θαλής-ΕΚΠΑ. Προσβάσιμο στο http://goo.gl/lXJrqb
 14. Λενακάκης, Α., & Τσιπούρας, Σ. (2015). Αγωγή προς δημιουργούσα Τέχνη: Το παιδαγωγικό αξίωμα του Μίλτου Κουντουρά και οι παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις του στην αγωγή και παιδεία των παιδιών και νέων σήμερα. Στο Γ. Γρόλλιος, Α. Λιάμπας, & Π. Παυλίδης (Επιμ.), Πρακτικά 4ου διεθνούς συνεδρίου για την κριτική εκπαίδευση με θέμα: «Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης» (σσ. 667-689). Προσβάσιμο στο http://www.eled.auth.gr/documents/praktika_iv_icce_volume_1_gr.pdf
 15. Λενακάκης, Α. (2014). Ο Hans-Wolfgang Nickel και η θεατροπαιδαγωγική: Η ιστορία και η εξέλιξη του παιχνιδιού και του θεάτρου στη Γερμανία. Εκπαίδευση & Θέατρο, 15, 35-43.
 16. Λενακάκης, Α.  et al. (2014). Κούκλες και κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση. Στο Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη (Επιμ.), Πρακτικά του πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία (σσ. 148-166). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. Προσβάσιμο στο http://www.nured.auth.gr/congress2014/sites/default/files/files/Praktika_Synedriou.pdf
 17. Τσιπούρας, Σ., & Λενακάκης, Α. (2014). ‘Το παιδί, ο αγαπητός προλετάριος’: Η προφητική και διαχρονικά επίκαιρη ρήση του Μίλτου Κουντουρά. Στο Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη (Επιμ.), Πρακτικά του πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία. (σσ. 1496-1499). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. Προσβάσιμο στο http://www.nured.auth.gr/congress2014/sites/default/files/files/Praktika_Synedriou.pdf
 18. Κομπιάδου, Ε., & Λενακάκης, Α. (2014). Πολιτισμική και γλωσσική ετερογένεια υπό το πρίσμα διαδραστικών και πολυαισθητηριακών πρακτικών. Στο Α. Κυρίδης (Επιμ.), Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση (σσ. 280-302). Αθήνα: Gutenberg.
 19. Λενακάκης, Α. (2014). Θεατροπαιχνίδια και αντικείμενα στο νηπιαγωγείο. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και θεωρητική υποστήριξη εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο Α. Καρακίτσιος (Επιμ.), Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών και της παιδικής λογοτεχνίας σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά (σσ. 193-225). Θεσσαλονίκη: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά.
 20. Kondoyanni, A., Lenakakis, A., & Tsiotsos, N. (2013). Intercultural and lifelong learning based on educational drama. Prepositions for multidimensional research projects. Scenario, 7(2), 27-46. Διαθέσιμο στο http://research.ucc.ie/scenario/2013/02/KondoyianniLenakakisTsiotsos/03/en
 21. Λενακάκης, Α. (2013). Η μορφοπαιδευτική αξία του παιχνιδιού και του θεάτρου στην εκπαίδευση. Στο Θ. Γραμματάς (Επιμ.), Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Εγχειρίδιο για το Πρόγραμμα "Θαλής" (σσ. 58-77). Αθήνα: ΕΚΠΑ.
 22. Λενακάκης, Α. (2013). Ο θεατροπαιδαγωγός: Το προφίλ ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού. Στο Θ. Γραμματάς (Επιμ.), Το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία (σσ. 172-215). Αθήνα: Διάδραση.
 23. Λενακάκης, Α. (2013). H θεατροπαιδαγωγική στην εκπαίδευση: Τάσεις και στάσεις. Μια έρευνα με αφορμή τα σενάρια για τη συνέντευξη των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 6-7, 1-12. Διαθέσιμο στο  http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/magazine.html
 24. Λενακάκης, Α. (2013). Η θεατροπαιδαγωγική ομάδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Paedagogus Ludens: Το μικρό αδερφάκι του Πολύδρομου. Πολύδρομο, 6, 43-53.
 25. Λενακάκης, Α. (2013). Η διεθνής συμφωνία περί δεοντολογίας και συμπεριφοράς του θεατροπαιδαγωγού ως αφορμή για διάλογο και προτάσεις. Εκπαίδευση & Θέατρο, 14, 127-134.
 26. Λενακάκης, Α. (2012). Οι αντιστάσεις μας στο ανοίκειο ως πρόκληση: Ευκαιρίες διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας μέσω θεατροπαιδαγωγικής. Στο Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Μητακίδου, & Ρ. Τσοκαλίδου (Επιμ.), Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός σχολείου. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου (σσ. 114-128). Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ. Διαθέσιμο στο http://stavrodromiglwsswn.auth.gr/s2/Proceedings_Crossroad_Of_Languagesa_nd_Cultures_Learning_Beyond_Classroom.pdf. Αναδημοσίευση επίσης στο http://theodore-grammatas.net, κατηγορία: Θέατρο και Εκπαίδευση, στις 2/10/2012
 27. Γραμματάς, Θ., Λενακάκης, Α., Μπεκιάρης, Γ., Τζαμαριάς, Π., Φραγκή, Μ., & Χολέβα, Α. (2011). Νέα προγράμματα σπουδών. Επιστημονικό πεδίο: Πολιτισμός και τέχνες στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Προσβάσιμο στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
 28. Καλογρίδη, Σ., Αναστόπουλος, Χ., Δακοπούλου, Α., Κουτρομάνος, Γ., Λενακάκης, Α., Μανούσου, Ε., Παρασκευόπουλος, Μ., Πήλιουρας, Π., Σοφός, Α., & Τερεζάκη, Χ. (2011). Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση: Βασικό επιμορφωτικό υλικό του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Τόμος Β: Ειδικό μέρος – ΠΕ 70. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 29. Λενακάκης, Α. (2008). Η θεατροπαιδαγωγική ως νέο μοντέλο παρέμβασης στην αγωγή ατόμων με εμπόδια στην ζωή και στη μάθηση. Στο Η. Κουρκούτας & J. P. Chaertier (Eπιμ.), Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές (σσ. 455-470). Αθήνα: Τοπίο.
 30. Lenakakis, A. (2006). Entwicklungen und Perspektiven des Theater in der Schule in Griechenland. Eine kritische Betrachtung und ein Plädoyer für den Paedagogus ludens. Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik, 49, 20-25.
 31. Lenakakis, A. (2004). Paedagogus ludens. Erweiterte Handlungskompetenz von Lehrer(inne)n durch Spiel- und Theaterpädagogik. Berlin u.a.: Schibri.
 32. Λενακάκης, Α. (2004). Θεατροπαιδαγωγική επιμόρφωση και μεταμόρφωση του εκπαιδευτικού. Μια πρόκληση δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. Στο Ν. Γκόβας (Επιμ.), Δημιουργικότητα και Μεταμορφώσεις. Πρακτικά της 4ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση (σσ. 110-116). Αθήνα: Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση
 33. Lenakakis, A. (2003). Zur Wirkung der Spiel- und Theaterpädagogik auf Lehrer(innen). Korrespondenzen. Zeitschrift für Theaterpädagogik, 43, 25-28
 34. Lenakakis, A. (2003). Zu Geschichte und Entwicklung der Spiel- und Theaterpädagogik unter dem Einfluss von Hans-Wolfgang Nickel. Eine persönliche Würdigung und eine bibliografische Synopsis. In U. Hentschel & H. M. Ritter (Eds.) (2003), Entwicklungen und Perspektiven der Spiel- und Theaterpädagogik (pp. 312-327). Berlin: Schibri
 35. Λενακάκης, Α. (2001). Το παιχνίδι και το θέατρο στη διδασκαλία της (ελληνικής ως) ξένης γλώσσας. Μια διδακτική πρόταση. Παιδαγωγικός Λόγος, 3, 81-105.