ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

(ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΕΛΤΙOY ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΔΩ)

μήνυμα του προεδρείου

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 (έως το 2000 υπό την ονομασία «Τμήμα Νηπιαγωγών») και αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη εκπαίδευσης εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και την προώθηση της έρευνας σε σύνδεση με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και τις εθνικές και κοινωνικές ανάγκες.

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής επιβάλλουν πρώτα απ’ όλα στους ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς να αντιλαμβάνονται και να προβλέπουν, να προγραμματίζουν και να οραματίζονται –για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες- και αυτό επιδιώκει να κάνει όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΤΕΠΑΕ.

Πιο συγκεκριμένα, με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτεται ένα σύνολο γνωστικών αντικειμένων προς πολλές και διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις που όμως θεωρούνται απαραίτητες για να συνθέσουν το πορτρέτο μιας/ενός σύγχρονης/ου επαγγελματία Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής, με ολοκληρωμένη επιστημονική ταυτότητα αλλά πάντα στο πνεύμα των παιδαγωγικών και ανθρωπιστικών παραδόσεων.
Με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) επιδιώκεται η επιστημονική εμβάθυνση σε εξειδικευμένα αντικείμενα στο πλαίσιο των «Επιστημών της Αγωγής» με στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών και τη δια βίου μάθηση εκπαιδευτικών, καθώς και την ερευνητική ανατροφοδότηση όλων
.

ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ ΤΟΥ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Αφορά αποκλειστικά και μόνο σε φοιτήτριες και φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου που δε θα πραγματοποιήσουν την Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΠΡ.3.062).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020

έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 01/10/2020

λήξη: 15/01/2021

καλή φοίτηση!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ετικέτες: 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο για να συμπεριληφθείτε στην λήψη πτυχίου που θα πραγματοποιηθεί με το πέρας της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020:

https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=en/node/2144 

Πρακτική άσκηση Ζ΄ εξαμήνου 2020

Θεσσαλονίκη, 9/9/2020

Η πρακτική άσκηση του Ζ΄ εξαμήνου θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με την 115744/Ζ1/4.9.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3707/Β΄ τεύχος).

Με απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρακτική άσκηση του Στ΄ θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση του Ζ΄ εξαμήνου στα ίδια νηπιαγωγεία που είχαν τοποθετηθεί στο προηγούμενο εξάμηνο.

Ετικέτες: 

Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Σε περίπτωση που εργάζεστε και χρειάζεται να προσκομίσετε στον εργοδότη σας υπηρεσιακό σημείωμα συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος, αφού συνεννοηθείτε με τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα του μαθήματος για τον τρόπο με τον οποίο θα υπογράψει (πρωτότυπη ή έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή)

κατεβάστε μία από τις δύο εκδοχές:

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδ. έτος 2020 –2021 με τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Για όσους/ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

Ετικέτες: 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για όσους και όσες επιθυμούν να εγγραφούν στο Τμήμα

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανήκει στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ετικέτες: 

Σελίδες

Ανακοινώσεις

Subscribe to Τ.Ε.Π.Α.Ε. RSS