ανακοινώσεις

Ώρες συνεργασίας διδακτικού και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού τρέχοντος εξαμήνου

Ανακοινώνονται οι ώρες συνεργασίας του διδακτικού και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος για το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παρακαλούμε να ελέγχετε το συνημμένο αρχείο για τυχόν αλλαγές στις ώρες συνεργασίας.

τελευταία ενημέρωση: 02.10.2020

ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL ΣΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ

 

Επισυναπτόμενο αρχείο: