ανακοινώσεις

ΔΔΠΜΣ Διδακτική των μαθηματικών - Προκήρυξη για το ακαδημαΪκό έτος 2017-2018

Το ΔΔΠΜΣ "Διδακτική των μαθηματικών" που διοργανώνουν τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Ετικέτες: