ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση Ζ΄εξαμήνου (Εφαρμοσμένη Προσχολικής Παιδαγωγική ΙΙ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Ζ΄ εξαμήνου, οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Πρακτικές Ασκήσεις του Στ εξαμήνου, να δηλώσουν α) το νηπιαγωγείο όπου θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και β) το ζεύγος επιστημονικών πεδίων το οποίο θα παρακολουθήσουν. 

Η δήλωση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής e-learning στα μαθήματα με τίτλο «Δήλωση νηπιαγωγείου πρακτικής άσκησης-Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ» και «Δήλωση προτίμησης επιστημονικού πεδίου».

Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα για την ηλεκτρονική δήλωση από την Τρίτη 26.9.2017 και ώρα 9.00 π.μ. έως και την Πέμπτη 28.9.2017 και ώρα 12.00 μ.μ.

Σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με περίσσότερες πληροφορίες θα σας αποσταλλεί και μέσω e-learning.