ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση Ζ΄ εξαμήνου, νηπιαγωγεία

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα νηπιαγωγεία στα οποία θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση οι φοιτητές/τριες του Ζ΄ εξαμήνου (συνημμένο αρχείο).

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τα νηπιαγωγεία από αύριο Παρασκευή 6.10.2017.

Επισυναπτόμενο αρχείο: