ανακοινώσεις

Πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού για το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

Ανακοινώνεται η πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού για το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 124137/2017 για το έργο 92267 αναρτήθηκε στις 30/11/2017, στη "Διαύγεια" και  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE%95546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A81%CE%97

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/20377?ReturnToPage=1&PageSize=10

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14/12/2017.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991294 (κ. Ερατώ Γαζάνη), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 99409, 4082, 4026.