ανακοινώσεις

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1/18

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15:00

Ετικέτες: