ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σε φοιτήτριες/τες του Ζ΄ εξαμήνου που προτίθενται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Όσες/όσοι φοιτήτριες/ες του Ζ΄ εξαμήνου προτίθενται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία στο επόμενο εξάμηνο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα της παρούσας ανακοίνωσης (διαθέσιμη εδώ)

 

και να την καταθέσουν υπογεγγραμμένη στη Γραμματεία του Τμήματος

από τις 02 έως και τις 07 Φεβρουαρίου 2018 και

ώρα 12:00-13:00 (2ος όροφος Πύργου Παιδαγωγικής ΑΠΘ).

 

 

Από τη Γραμματεία ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ