ανακοινώσεις

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15:00

ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ετικέτες: