ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Αφορά φοιτήτριες & φοιτητές του 8ου ως και 12ου εξαμήνου σπουδών

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

την Παρασκευή 23/2 στις 11:15 -12:00 στη μεγάλη αίθουσα του Ισογείου θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την ΠΑ-ΕΣΠΑ,. 

Παρακαλώ όσες/οι ενδιαφέρονται και εφόσον δεν έχουν συμμετάσχει στην ΠΑ-ΕΣΠΑ κατά το 6ο εξάμηνο σπουδών των ακαδημ. ετών 2015-17 (ακαδημαϊκά έτη στα οποία λειτουργησε αποκλειστικά στο ΣΤ εξάμηνο) να  προσέλθουν στην ενημέρωση.

Επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας σας παρακαλώ να τηρηθεί η ώρα έναρξης.

Η επιστημονική υπεύθυνη για το ΤΕΠΑΕ

Δ. Κακανά

Επισυναπτόμενο αρχείο: