ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15:00

ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ετικέτες: