ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Οι ώρες γραφείου της διδάσκουσας Σ. Θεοδοσιάδου δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 15/3/2018 λόγω παρουσίασης της μεταδιδακτορικής της έρευνας.

Ετικέτες: