Άρθρο

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός

Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαΐου 2018

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση
Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής