ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Οι φοιτητές /τριες που επιθυμούν να δηλώσουν προαιρετική εργασία για το μάθημα «ΜΜΕ & Παιδική Ηλικία» μπορούν είτε να δηλώσουν το όνομα τους ή τα ονόματα της ομάδας τους (έως 3 άτομα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση stheodosiadou@gmail.com έως την Πέμπτη 29/3/2018 είτε να δηλώσουν όλα τα παραπάνω κατά την διάρκεια του μαθήματος την Πέμπτη 29/3/2018.

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της εργασίας δόθηκαν στο μάθημα στις 22/3/2018.

Η διδάσκουσα

Σ.Θεοδοσιάδου

Ετικέτες: