ανακοινώσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Συνημμένα μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό αρχείο με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ. πρωτ. 89537/Ζ1/1-6-2018 που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για να ενημερωθείτε. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που ορίζονται είναι: από Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν, κατά περίπτωση, στη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνονται δεκτά τις ημέρες:

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και τις ώρες 11:00-13:00.

Παρακαλείσθε να τηρείτε τις καθορισμένες ημέρες και ώρες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος