ανακοινώσεις

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Ενεργοί προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να απευθύνονται

α) στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 12:00 - 13:00) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών

β) μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ https://sis.auth.gr/ για χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Απόφοιτοι, διδάκτορες ή ανακηρυγμένοι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται

α) στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 12:00 - 13:00 ή μέσω email στο info@nured.auth.gr) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών (απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση απόδειξης κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα "κόστος πιστοποιητικών"). Αριθμ. λογ/σμού Τράπεζα Πειραιώς: 5272-041780-361 (δικαιούχος: ΑΠΘ) ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361 / ΒΙC PIRBGRAAXXX. Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού, πατήστε εδώ.

β) μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ https://sis.auth.gr/ , εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για παραλαβή από μακριά (βλ. εδώ). Σχετικές οδηγίες από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ εδώ

γ) μέσω ΚΕΠ (βλ. http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1968, http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1136)


Γλώσσα - Μετάφραση - Σφραγίδα Χάγης

Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ίδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr Κτίριο Παλιάς Περιφέρειας, Ισόγειο. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη και Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά. Υπεύθυνος κος Παυλίδης (τηλ.: 2313309183). Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο (για εξουσιοδότηση εδώ) ή μέσω ΚΕΠ.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία!