ανακοινώσεις

Εργαστήριο Ψυχή - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάριο στην Ανάλυση Δεδομένων

Το Εργαστήριο Ψυχή διοργανώνει σεμινάριο στη μεθοδολογία της έρευνας με τίτλο "Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων".

 

Το πλήρες πρόγραμμα και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εντός του Οκτωβρίου 2018.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην κ. Ντία Δουρούμα (995053, adourou@nured.auth.gr), έως τις 22-10-2018

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Ετικέτες: