ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:00, παρακαλούνται να καταθέσουν τη συνημμένη αίτηση ορκωμοσίας συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 15 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα 12:00-13:00.

 Παρακαλείσθε να προσκομίσετε συμπληρωμένη και την υπεύθυνη δήλωση που είναι αναρτημένη.

Από τη γραμματεία του Τμήματος