ανακοινώσεις

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ" στην αίθουσα Λυόμενο Υπόγειο 1 κατά τις ώρες 18.30 - 20.30.

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Γκλούμπου

Ετικέτες: