ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"

Αναβολή μαθήματος στη Διδασκαλία της Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Το μάθημα της Παρασκευής 5 Απριλίου (στην Αίθουσα 1 του Υπογείου 16:00-18:30) αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος σε συνέδριο εκτός Θεσσαλονίκης.  

Ετικέτες: