ανακοινώσεις

Προσοχή! Αλλαγή στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019 Αναθεωρημένο και Παλαιό

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019.

 

Παρακαλούμε παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές.

1Η ΑΛΛΑΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ 06.5.2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:45: έγινε αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος του κυρίου Δάγκα Κοινωνική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, την Τρίτη 4/6/2019 για το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών

και

σε όλα τα μαθήματα του κυρίου Δάγκα στο Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών την Τρίτη 4/6/2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος