ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, παρακαλούνται να καταθέσουν τη συνημμένη αίτηση ορκωμοσίας συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 21 Μαΐου έως και τις 5 Ιουνίου 2019, ώρα 12:00-13:00.

 Παρακαλείσθε να προσκομίσετε συμπληρωμένη και την υπεύθυνη δήλωση που είναι αναρτημένη.

Όσοι/ες φοιτήτες/ριες εκπόνησαν πτυχιακή εργασία, παρακαλούνται να παραδόσουν στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής το Έγγραφο Παράδοσης Διπλωματικής Εργασίας (αναρτημένο στην παρούσα ανακοίνωση) μαζί με ένα (1) CD με την εργασία τους (ανεξάρτητα από την προθεσμία αιτήσεων ορκωμοσίας).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος