ανακοινώσεις

Μη αμειβόμενη τρίμηνη πρακτική άσκηση στην Μονάδα Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

προκήρυξη για μη αμειβόμενη τρίμηνη πρακτική άσκηση στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος σας:

Προκήρυξη θέσεων μη αμειβόμενης τρίμηνης πρακτικής άσκησης στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περισσότερες λεπτομέρειες στην διεύθυνση http://eupoldem.org/calls/. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά στο eupoldem@gmail.com έως 15 Σεπτεμβρίου 2019. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18.00 - 21.00.

Επισυναπτόμενο αρχείο: