ανακοινώσεις

Ελληνική ως ξένη γλώσσα για αλλοδαπούς φοιτητές (5ο εξάμηνο και άνω)

Κοινοποιείται ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως ξένη στο Σ.Ν.Ε.Γ. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Αφορά ΜΟΝΟ σε αλλοδαπούς φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους και άνω.

Γραμματεία Τ.Ε.Π.Α.Ε.

Ετικέτες: