ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Όσες φοιτήτριες και φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου επιθυμούν να πάρουν μέρος στην πρακτική άσκηση στην ειδική αγωγή δηλώνοντας -όταν έρθει η ώρα- το μάθημα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ι (και στο εαρινό το ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΙ), θα πρέπει να το δηλώσουν στη γραμματεία του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής μέχρι την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, για να προλάβουμε να οργανώσουμε τη συνεννόηση με τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία και να συντονιστούμε με την οργάνωση της γενικής πρακτικής του τμήματος. η δήλωση θα γίνει με e-mail προς την κ. Αλίκη Σκορδά (γραμματέα του Τομέα) στη διεύθυνση: alikos@nured.auth.gr

 

Ο διδάσκων

Γ. Μπάρμπας

Ετικέτες: