ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΚΑΙ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για το 7ο και 3ο εξάμηνο ορίζεται από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (το σύστημα θα ανοίξει 09:00 πρωί) έως και την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 (το σύστημα θα κλείσει 23:59 το βράδυ).

 

(1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα ηλεκτρονικών δηλώσεων του ΚΗΔ οριστικοποιεί την αποδοχή των δηλώσεων κατά το συγχρονισμό του, ο οποίος γίνεται καθημερινά στις 03.00 με 05.00 το πρωί.

Ο φοιτητής υποχρεούται να ελέγξει την επιτυχή αποδοχή της δήλωσής του όπως θα εμφανίζεται στο περιβάλλον sis.auth.gr, μετά την ολοκλήρωση του επόμενου συγχρονισμού των συστημάτων γραμματείας (συνήθως την επόμενη ημέρα της δήλωσης) και πριν την ολοκλήρωση της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων όπως έχει οριστεί από την Γραμματεία του Τμήματος. 

Ως αποδεκτή/επιτυχής δήλωση μαθημάτων λογίζεται η δήλωση εκείνη που φαίνεται στο sis.auth.gr  μετά την ολοκλήρωση του επόμενου συγχρονισμού (από την ημέρα της δήλωσης) των συστημάτων γραμματείας. Φωτογραφίες και φωτοτυπίες προσωρινών δηλώσεων, χωρίς την επιτυχή αποδοχή της δήλωσης μετά το συγχρονισμό του συστήματος, ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές από τη γραμματεία. Στην περίπτωση που η δήλωση δεν εμφανίζεται στο σύστημα ή είναι μερικώς καταχωρημένη, ο φοιτητής πρέπει να τροποποιήσει τη δήλωσή του στο sis.auth.gr μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων του εξαμήνου σπουδών του.

(2) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (για κάθε εξάμηνο) ΔΕΝ επέχει θέση ανανέωσης εγγραφής. Όσοι από τους φοιτητές/τριες δεν επιθυμούν, για κάποιο λόγο, να δηλώσουν μαθήματα θα πρέπει απαραίτητα να κάνουν εγγραφή εξαμήνου ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαγραφής τους από τα μητρώα του Τμήματος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο αρχείο και συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του Τμήματος, πριν δηλώσετε.

Για τους φοιτητές του Α΄ εξαμήνου, του Ε΄ εξαμήνου του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών και για τους φοιτητές επί πτυχίω (5ο έτος και άνω) του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών και του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών θα βγει νεότερη ανακοίνωση για την ημέρα έναρξης των δηλώσεων των μαθημάτων τους.

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Ετικέτες: