ανακοινώσεις

Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με την ΠΑ-ΕΣΠΑ 2020

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

 

Αφορά φοιτήτριες & φοιτητές του 8ου ως και 12ου εξαμήνου σπουδών

 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

την Τετάρτη 29/1 στις 12:00-14:00 στην αίθουσα Λυόμενο 2 θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την ΠΑ-ΕΣΠΑ,. 

Παρακαλώ όσες/οι ενδιαφέρονται να προσέλθουν στην ενημέρωση.

Επειδή δεν θα έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας σας παρακαλώ να τηρηθεί η ώρα έναρξης.

Η επιστημονικά υπεύθυνη για το ΤΕΠΑΕ

Δ. Κακανά